Dịch vụ tổng đài gọi điện tự động Auto Call

Nắm bắt nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, chúng tôi đã phát triển thêm tính năng mở rộng của tổng đài ảo đó là dịch vụ gọi điện tự động Auto Call.

Vậy tổng đài gọi điện tự động Auto Call là gi?

– Là cho phép gọi tự động đồng thời nhiều cuộc gọi tương tác tự động tới khách hàng với số lượng lớn.

– Là dịch vụ gửi thông tin quảng cáo, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, khảo sát thông tin khách hàng theo kịch bản có sẵn thông qua cuộc gọi.

– Hỗ trợ tương tác giữa khách hàng với hệ thống và đưa ra các báo cáo thống kê.

Tính năng phần mềm gọi điện tự động Auto Call ( Auto TeleSale )

1. cho phép tạo chiến dịch với ivr động, trunk động, số cuộc gọi đồng thời động,  số lần gọi giữa 2 lần động (có thể khoảng thời gian gọi giữa 2 lần theo số bất kì) => tùy biến cao về config tổng đài, áp dụng cho tất cả các dòng tổng đài UCM, mọi trunk kết nối với UCM, các dòng tổng đài Asterisk…

2. Cho phép start, stop từng chiến dịch, từng cuộc gọi trong chiến dịch, hoặc toàn bộ chiến dịch

3. cho phép recall lại chiến dịch: recall all hoặc recall các cuộc gọi false

4. Phân biệt được cuộc gọi thành công, không thành công, bắt được phím bấm cấp 1, với cuộc gọi thành công: có thời gian bắt đầu gọi, thời gian kết thúc gọi

5. Xuất được ra file exel kết quả chiến dịch => KH chủ động lọc thông tin

Phần mềm gọi điện tự động Auto Call phù hợp với các hoạt động của doanh nghiệp BĐS, Trường học, Bệnh viện, Ngân Hàng…

Bài viết liên quan

GỬI BÌNH LUẬN

x