WIFI ACCESS POINT GRANDSTREAM GWN7600-LR

Contact: 0919120686

in stock

Wifi Access Point Grandstream GWN7600-LR

– Hỗ trợ 16 SSID, cho phép tới 450 người dùng đồng thời.

– Cự ly lên tới 250 mét.